60 NĂM XÂY DỰNG BỀN VỮNG,
60 NĂM NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG,
MỌI SINH VIÊN, MỌI GIÁO VIÊN,
MỌI THẾ HỆ, MỘT NIỀM TỰ HÀO.

TỪ CẤP LÃNH ĐẠO

LỜI GIỚI THIỆU

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, gửi đến các thế hệ đi trước, các thế hệ ở hiện tại và các nhân tài của tương lai, đã cùng chúng tôi đi qua chặng đường dài này.60 năm là một bước ngoặc lớn nhưng chắc chắn không phải là điểm dừng của chúng ta. Hãy tiếp tục sát cánh và cùng cống hiến đưa Bách Khoa đến những bước ngoặc to lớn hơn nữa.”

GS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH

HIỆU TRƯỞNG
0

NIÊN KHÓA

0

SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN

0

GIẢNG VIÊN

0

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

0

NGÀNH ĐẠI HỌC

0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

0

XƯỞNG THỰC TẬP, PHÒNG THÍ NGHIỆM

0

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

CHUỖI SỰ KIỆN KỶ NIỆM THÀNH LẬP TRƯỜNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁCH KHOA

Liên hệ để kết nối và đồng hành cùng các sự kiện của chúng tôi

TOP