MÀU THỜI GIAN

Bộ sưu tập Màu Thời Gian lưu lại những hình ảnh đẹp và cột mốc đáng nhớ trong suốt sáu thập kỉ thành lập của nhà trường. Là lời cảm ơn của Bách Khoa gửi đến những sinh viên, cán bộ và giảng viên đã cùng nhà trường chung bước đồng hành ngay từ những ngày đầu.

1957 - 2017

ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁCH KHOA

Liên hệ để kết nối và đồng hành cùng các sự kiện của chúng tôi

TOP