Phải kiểm soát được chất lượng đào tạo

TT – Ngày 27-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Theo đó, Thủ tướng chỉ thị cần quán triệt nhận thức: phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) thực hiện 12 yêu cầu. Trong đó có việc tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Kế hoạch – đầu tư, Bộ Tài Chính để đổi mới công tác quy hoạch, rà soát các chỉ tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học đến năm 2020; đồng thời tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020.

Bộ GD-ĐT cũng phải hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng học phí phải gắn liền với các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo. Triển khai việc phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong các trường, trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của các trường, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của Nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở.
Đồng thời, Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh thành phối hợp thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

TTXVN
Theo TuoiTre Online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *